Мұғалімдерге арналған бағдарлама

Модуль «Инклюзивті тәжірибе» (48 ак.с.)

Бірінші блок (24 ак.с.)
Лектор: Мурзалинова-Яковлева Салтанат

Екінші блок (24 ак.с)
Лектор: Қадырова Айнұр Даниялқызы

Курс ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушылармен жұмыс істейтін мұғалімдерге арналған.

Курстың мақсаты: ерекше білім беру қажеттіліктерінің физиологиялық негіздерін зерделеу, түзету моделінен инклюзивті модельге көшу арқылы сыныптарда ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалары бар пән педагогтеріне әдістемелік қолдау көрсету; инклюзивті білім берудің мемлекеттік саясаты шеңберінде барлық балалардың сапалы білім алу құқығын іске асыру.

Оқытудың интерактивті әдістері. Оқушыларды оқу процесіне тартуға арналған құралдар мен бағдарламалар (6 ак. с.)

Курс: Мұғалімдерге, мектеп әдіскерлеріне арналған.

Курстың мақсаты: Мұғалімдер өз сабақтарына интерактивті оқытудың онлайн-сервистерін пайдалануды сенімді түрде енгізуде.

Лектор: Қадырова Әлия

Авторлық және әдістемелік материалдарды әзірлеу (10 ак.с.)

Курстың мақсаты: авторлық бағдарламалар мен оқу материалдарын әзірлеу және құрастыру әдістемесін меңгеру.

Курс: педагогикалық шеберлікті арттыруға және кәсіби дамуға дайындалуға бағытталған мектеп мұғалімдеріне арналған.

Лектор: Смакова Д.Р. жоғары біліктілік санатты зерттеуші-педагог, тарих мұғалімі.

Педагог портфолиосы оның кәсіби өсуінің шарты ретінде (16. ак.с.)

Курстың мақсаты: мұғалімнің жеке өсуін және кәсіби дамуды басқаруды қамтамасыз ету.

Курс: Педагогикалық шеберлікті арттыруға және кәсіби дамуға дайындалуға бағытталған мектеп мұғалімдеріне арналған.

Лектор: Смакова Д.Р. жоғары біліктілік санатты зерттеуші-педагог, тарих мұғалімі

Ата-ана-білім серіктесі (8 ак.с.)

Курстың мақсаты: балалардың және академиялық процестің мүддесі үшін ата-аналармен тиімді қарым-қатынас.

Курс: Мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасарлары, тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарлары, сынып жетекшілеріне арналған.

Лектор: Көшекбаева А. М.

Фандрайзинг және қамқоршылар кеңесімен өзара әрекеттесу (8 ак. с.)

Курстың мақсаты: қамқоршылар кеңесімен мектеп менеджерлерінің тиімді жұмысы туралы білімді қалыптастыру; мектепке ресурстар тарту үшін фандрайзинг, краудфандинг қағидаларымен таныстыру.

Курс: мектеп директорларына, мектеп директорларының орынбасарларына, мектептердің қамқоршылық кеңестерінің төрағалары мен мүшелеріне арналған.

Лектор: Дилимбетова Г.А.

Ғылыми сауаттылық. Мұғалімдер (12 ак. с.)

Курстың мақсаты: ғылыми жобаларға, әзірлемелерге және конференцияларға қатысатын оқушыларда ғылыми және зерттеу дағдыларын қалыптастыру үшін дарынды оқушылармен жұмыс істейтін мұғалімдердің ғылыми және зерттеу дағдыларын қалыптастыру.

Курс: оқушылардың зерттеу қызметіне жетекшілік ететін дарынды балалармен жұмыс істейтін мұғалімдер, ғылыми жұмысқа жауапты мектеп директорларының орынбасарлары үшін.

Лектор: Құсайнова Л.А.

Ғылыми сауаттылық. Оқушылар (12 ак. с.)

Курстың мақсаты: ғылыми жобаларға, әзірлемелерге және конференцияларға қатысатын оқушылардың ғылыми және зерттеу дағдыларын қалыптастыру.

Курс: ғылыми-техникалық жобаларға қатысатын жоғары сынып оқушыларына арналған.

Лектор: Құсайынова Л.А.

Мектепте STEAM-ды қалай іске қосуға болады (16. ак. с.)

Курстың мақсаты: жаратылыстану-ғылыми блок мұғалімдеріне ЅТЕАМ гуманитарлық блок мұғалімдерімен (ғылым, технологиялар, инженерия, арт (өнер) математика) әріптестікте көмектесу — бұл зияткерлік қабілеттерді дамытуға және РОБОТОТЕХНИКА курсы үлгісінде балалардың ғылыми-техникалық шығармашылыққа тартылуына ықпал ететін бағыттар.

Курс: Жаратылыстану-ғылыми және гуманитарлық блоктардың жоғары сынып мұғалімдеріне арналған.

Лектор: Жакеева А.А.

Модуль — Мектеп қызметіндегі университеттік технологиялар (26 ак. с.)

Бірінші блок- Мектеп қызметіндегі университеттік технологиялар (8 ак. с.)
Екінші блок — Балдық-рейтингтік бағалау жүйесі: Оқушыларды өз білімін басқаруға қалай ынталандыру керек. (6 ак. с.)

Кейс-стади немесе PISA стиліндегі тапсырмалар. Оқушының функционалды дағдыларын қалай дамытуға болады (12 ак.с.)

Курстың мақсаты: білім берудің үш деңгейінің сабақтастығын қалыптастыру үшін университет оқытушылары бағалайтын университеттік технологиялардың құндылығын көрсету: мектеп-колледж-университет.
Жоғары сынып оқушыларын бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесін қолдану және олардың академиялық дербестігін қалыптастыру.
Мұғалімдердің шығармашылық және авторлық әлеуетін қалыптастыру үшін мұғалімдер жұмысында кейс-стади технологиясын қолдану, ал оқушылардың академиялық міндеттерді шешуде дербестігі мен шығармашылығын дамыту.

Курс: жоғары сынып мұғалімдеріне, директордың оқу және әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасарларына арналған.

Лектор: Мендыбаева Ж.