Білім берудегі менеджмент

Мектептің даму стратегиясын әзірлеу және іске асыру (4 ак.с.)

Аккредиттеу білім берудің ұлттық және халықаралық деңгейлерінде білім беру сапасын тану құралы ретінде (12 ак.ч.)

Курстың мақсаты: сапаны арттыру үшін аккредиттеу стандарттары мен критерийлерін зерттеу.

Лектор: э.ғ.к. Баекешева А.Ш.

Мектеп менеджерлерінің басқару дағдыларын дамыту (8 ак. с.)

Курстың мақсаты: мектеп менеджерлерінің басқару дағдыларын қалыптастыру.

Лектор: э.ғ.к. Баекешева А.Ш.

Экожүйе және мектептің даму стратегиясы мәнмәтініндегі кәсіби бағдар.

Курстың мақсаты: мектеп экожүйесін дамыту мәнмәтінде кәсіптік бағдар беру сервисінің орнын, түлек мүддесі үшін мектептің стратегиялық міндеттерін анықтау.

Лектор: Оразбекова А.С.