Мектептер үшін

Мектеп экожүйе ретінде (8 ак.с.)

Курстың мақсаты: оқушының жан-жақты дамыған тұлғасын оқыту және тәрбиелеу бағдарламасының дизайны үшін мектеп ортасын зерттеу.

Лектор: Мендыбаева Ж.С.

Мектептегі білімді ұйымдағы білім ретінде басқару (8 ак.с.)

Курстың мақсаты: жеке оқыту жоспарын дамыту және мұғалімдердің дағдылары мен құзыреттілігін дамыту арқылы мектептің зияткерлік әлеуетін қалыптастыру.

Лектор: Мендыбаева Ж.С.

Мектептің корпоративтік мәдениеті. Тиімді жұмыс құралдарын біріктіреміз: басқару академиялық процесс, ата-аналар, түлектер (8 ак. с.)

Курстың мақсаты: мектепте корпоративтік мәдениетті талдау және қалыптастыру.

Лектор: Оразбекова А.С.

«Миссия, құндылықтар мен пайымдау-мектепті тұрақты экожүйеге айналдыру құралдары» (16 ак.с.)

Курстың мақсаты: мектептің құндылықтарын түсіну және тұжырымдау, оның миссиясы мен көзқарасын дамыту.

Лектор: э.ғ.к. Баекешева А.Ш.